Image

Over

Image

 

 

Wat is Aware parenting?

Aware Parenting is een opvoedingsfilosofie van Aletha Solter, Ph.D., die de potentie heeft om de wereld te veranderen. Gebaseerd op de meest recente onderzoeken en inzichten op het gebied van de ontwikkeling van kinderen, stelt ze vele traditionele aannames over opvoeding in vraag en stelt ze een nieuwe benadering voor die een diepgaande verschuiving kan teweegbrengen, niet alleen in de relatie tussen een ouder en zijn of haar kind, maar ook in de relatie van een professional die met kinderen werkt of met ouders.

www.awareparenting.com

Aware parenting Nederland

Aware Parenting Nederland is opgericht door Chris Muller, MSc., de eerste Aware Parenting instructeur level 2 in Nederland. Er is de laatste jaren een steeds groter groeiende belangstelling voor een respectvolle en liefdevolle omgang met kinderen, zoals Aware Parenting, waarbij er ook gekeken wordt naar hoe wij als ouders zelf in het leven staan en welke patronen wij zelf hebben aangeleerd.

Deze site is voor zowel ouders als professionals als het gaat om Aware Parenting in Nederland en het respectvol en liefdevol omgaan met kinderen. De Aware Parenting instructeurs en degenen die de opleiding bij Chris hebben gedaan, dragen met liefde hun kennis en know-how van Aware Parenting aan je over!

 

 

Image
Image

De drie bouwstenen van Aware Parenting

1. Hechting bevorderend ouderschap

 • Natuurlijke geboorte en vroege binding aangaan
 • Veel fysiek contact
 • Langdurige borstvoeding op vraag van het kind
 • Directe aandacht voor huilen
 • Sensitieve afstemming op het kind

2. Democratische discipline

 • Geen straffen (incl. Slaan, time-out en kunstmatige consequenties)
 • Geen beloningen of omkopingen
 • Zoeken naar onderliggende noden en gevoelens
 • Relatie opbouwend
 • Empathisch en assertief grenzen stellen
 • Woede management voor ouders
 • Geweldloze conflicthantering (familievergadering, mediation e.d., zie ook Gordon, Rosenberg)

3. Herstel van stress en trauma

 • Erkenning van stress en trauma (en onderliggende noden) als voedingsbodem voor gedragsproblemen en emotionele problemen
 • Nadruk op preventie van stress en trauma
 • Erkenning van het helende effect van huilen, spel en lachen in de context van een liefdevolle relatie met de ouders
 • Erkenning van het helende effect van huilen, spel en lachen voor ouders
 • Respectvol en empathisch ontvangen van de emoties van kinderen en ouders

Copyright © 1994 by Aletha Solter. Dutch translation copyright © 2013 by Jürgen Peeters. Copied with permission from the Aware Parenting Institute website.

Image

De tien principes van Aware Parenting:

 1. Ouders vervullen de behoefte van hun kinderen aan fysiek contact, zonder zich zorgen te maken over het ‘verwennen’ van hun kinderen op dat vlak.

 2. Ouders  accepteren het volledige scala aan emoties bij kinderen en ontvangen zonder oordeel alle wijzen waarop kinderen hier uiting aan geven. Ze realiseren zich dat ze niet alle verdriet, boosheid of frustratie kunnen voorkomen. Ze weerhouden kinderen er niet van hun pijnlijke gevoelens te uiten door huilen of uitrazen.

 3. Ouders bieden leeftijdsgepaste stimulatie en vertrouwen er op dat kinderen leren op hun eigen tempo en manier. Ze pushen kinderen niet om sneller te ontwikkelen.

 4. Ouders moedigen hun kinderen aan om nieuwe vaardigheden te leren, maar oordelen niet over hun prestraties noch met kritiek, noch met prijzen.

 5. Ouders spenderen dagelijks tijd met hun kinderen waarop ze hun volle aandacht geven. In deze speciale tijd observeren, luisteren, antwoorden ze en nemen ze deel aan het spel van hun kinderen als ze daartoe uitgenodigd worden. Ze gaan de activiteiten van de kinderen niet sturen.

 6. Ouders beschermen hun kinderen voor gevaar, maar proberen niet al hun fouten, problemen of conflicten te voorkomen.

 7. Ouders moedigen hun kinderen aan om autonome probleemoplossers te worden en helpen enkel wanneer het nodig is. Ze lossen de problemen niet op voor de kinderen.

 8. Ouders stellen redelijke grenzen, gidsen kinderen met vriendelijke hand naar gewenst gedrag en overzien ieders behoeften bij het oplossen van conflicten. Ze controleren kinderen niet met straffen, beloningen, omkoping of bedreigingen van welke soort dan ook.

 9. Ouders zorgen voor zichzelf en zijn eerlijk over hun eigen behoeften en gevoelens. Ze offeren zichzelf niet op tot ze rancuneus worden.

 10. Ouders werken aan hun bewustzijn van pijn uit hun eigen kindertijd en hun vermogen om een goede ouder te zijn. Ze doen gewetensvolle inspanningen om zoveel mogelijk te voorkomen dat ze eigen pijn doorgeven aan hun kinderen.

Copyright © 1994 by Aletha Solter. Dutch translation copyright © 2013 by Jürgen Peeters. Copied with permission from the Aware Parenting Institute website.

Image

Aware parenting Academy

De Aware Parenting Opleiding is een compleet jaarprogramma om je te helpen werken met Aware parenting van Aletha Solter, PHD. De opleiding is opgericht door psychologe en Aware parenting instructeur (level 2) Chris Muller, MSc, BTA.

Dit krachtige jaarprogramma kan iedereen helpen, van beginners die workshops Aware Parenting willen gaan geven, tot ervaren coaches en therapeuten die hun werk willen uitbreiden met kennis van Aware Parenting en hun vaardigheden willen laten groeien hierin.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

Neem contact op als je interesse hebt:

Image